KYC skrīnings

KYC pārbaudes galvenais mērķis ir veidot Jūsu klientu riska profilu.

Mūsu KYC skrīninga rīks palīdz noteikt, vai Jūsu klienti ir iekļauti sekojošos sarakstos:

Politiski nozīmīgas personas (PNP)
Jebkurā no globālajiem normatīvo un tiesībaizsardzības iestāžu sarakstiem
Pakļauts valsts un starptautiskām sankcijām
Valstij piederošie un valsts ieguldītie uzņēmumi
Notiesāti vai aizdomās turēti noziedznieki
Pieminēts jebkuros negatīvajos medijos
Nes Jūsu uzņēmumam reputācijas risku, jebkura cita iemesla dēļ
Mūsu mērķis ir noteikt, vai Jūsu klienti ir tieši vai netieši saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu, korupciju, kukuļošanu un juridiskām lietām, kas saistītas ar iepriekšminēto, vai kādu citu finanšu noziegumu veidu. Kad ir noteikts, ka kāds no klientiem ir iekļauts kāda no augšminetajiem sarakstiem, Jūs varat izlemt, kā likumīgi aizsargāt savu biznesu, pārtraucot biznesa attiecības ar tiem vai veicot atbilstošus aktīvus pasākumus, piemēram, veicot pastiprinātu uzraudzības pārbaudi (enhanced due diligence) vai iesniedzot ziņojumu par aizdomīgo darījumu (suspicious activity report) atkarībā no Jūsu uzņēmuma iekšējām procedūrām un attiecīgajiem likumiem un noteikumiem.

Diemžēl daudzi uzņēmumi kļūdaini nenojauš, ka KYC skrīnings ir efektīvs tikai tad, ja tas ir uz risku balstīts, kas savukārt nozīmē spēju izanalizēt un mēģināt saprast, kuri nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai teroristu finansēšanas riski var ietekmēt Jūsu uzņēmumu, un atbilstoši reaģēt uz tiem. Uz risku balstīta pieeja nozīmē, ka fiziskām vai juridiskām personam, kurām ir pieķširts visaugstākais riska līmenis, tiek piemērota pastiprināta uzraudzība, regulārāki novērtējumi utt.

AML procesa posmi kā efektīva KYC mehānisma atslēga:

Labi apmācīts personāls

Lielākajā daļā jurisdikciju finanšu uzņēmumiem ir pienākums veikt uzskaiti par visām ar atbilstību saistītajām darbībām. Skrīninga rezultāti, kā arī visi lēmumi, kas tiek pieņemti, pamatojoties uz tiem, jādokumentē. Jāiekļauj arī klientu sanāksmju protokoli, ja tādi notiek. Lai arī papīra kopijas pazūd, laika gaitā tās izbalina un nav uzticamas informācijas glabāšanas iespējas, elektroniskie faili ir lielisks veids, kā nodrošināt, ka visa ar KYC saistītā informācija tiek efektīvi glabāta pastāvīgā datu nesējā.

Finchecker KYC Solution ļauj saglabāt un izdrukāt visus Jūsu pārbaudes rezultātus, lai pārliecinātos, ka visas Jūsu ar KYC saistītas darbības ir dokumentētas.

Audita materiāli

Ja to neprasīs uzraudzības iestāde, auditors noteikti vēlēsies analizēt visus Jūsu saimnieciskās darbības procesus un veiktos KYC skrīninga rezultātus attiecībā uz Jūsu esošajiem klientiem. Ir svarīgi pastāvīgi atjaunināt visas Jūsu politikas un procedūras ievērojot spēkā esošos tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka jebkurā brīdī, ja tiek pieprasīti pierādījumi, kas apstiprina veikto likumības pārbaudi, tos var sniegt īsākajā laika posmā, ko atļauj likums.

Finchecker KYC Solution ļauj Jums saglabāt skrīninga rezultātus ar pareiziem datumiem un pārakstiem, lai nodrošinātu atbilstību Jūsu audita prasībām.

Resursu iedalīšana

Uz risku balstīta pieeja ir gudrs veids, kas nodrošinā ka visi Jūsu uzņēmuma resursi tiek sadalīti atbilstoši riskam, ar kuru saskaras katrs Jūsu uzņēmuma process.

Pārmērīga pārbaude var nopietni novājināt Jūsu atbilstības sistēmu. KYC pārbaudi daudzos uzņēmumos, ieskaitot lielas finanšu korporācijas, veic nevis atbilstības speciālisti, bet gan relatīvi jaunākie darbinieki, kuri, iespējams, nav pietiekami pieredzējuši, lai interpretētu sarežģītos KYC rezultātus.

Pārmērīga pārbaude ir arī neefektīva: katra klienta rezultātu interpretācija var prasīt daudz laika un galu galā izlietot personāla resursus. Viltus pozitīvi rezultāti, kas ir daudzo tirgū pieejamo skrīninga risinājumu kopīgas sekas, t.i., tie, kas izmanto nevajadzīgi lielas PEP datubāzes, kurās ietilpst katra Maurīcijas vietējā politiķa otrie brālēni un brāļadēli, ir īpaša problēma. Pārmērīga pārbaude atņem personāla resursus un var mazināt atbilstību kopumā.

Finchecker KYC Solution samazina viltus pozitīvos rezultātus līdz pat 96% salīdzinot ar mūsu vadošajiem konkurentiem.