Citas industrijas

Ideālā gadījumā jebkurai nozarei, kurai ir jebkāds sakars ar pakalpojumu sniegšanu Klientiem saistībā ar naudas līdzekļiem un to optimizēšanu, ir jānodrošina, lai to nozaru klienti netiktu iekļauti nacionālājos un starptautiskājos sankciju sarakstos, globālo normatīvu un tiesību izsardzības sarakstos, netiktu notiesāti vai aizdomās turētie noziedznieki, kas nav iekļauti jebkādos negatīvos plašsaziņas līdzekļos, utt. Tiem arī ir jāpārbauda, vai Klients ir iekļauts Politiski nozīmīgo personu (PNP) sarakstos vai pārstāv valstij piederošo uzņēmumu.

Sīs paredz paša biznesa, kā arī pašreizējo un potenciālo klientu aizsardzību no jebkāda reputācijas un darbības riska.

Ja Jūs strādājat ar Klienta naudu un vēlaties aizsargāt savu biznesu un klientus, sazinieties ar mums tagad